CD Prezentace

Firemní prezentace na CD může nahradit papírový katalog, firemní prospekty a dokumenty, rozsáhlé prezentační materiály a mnoho dalšího. Prezentaci je tak možno využít pro stávající nebo potencionální klienty, ale i k vnitropodnikovým účelům. Oproti WWW stránkám má CD prezentace následující výhody a nevýhody:  

Výhody CD prezentace: 
Možno využít až 700 MB místa 
Snadná přenositelnost prezentace 
Lze spustit na většině počítačů 
Nízké náklady na 1 CD 
Jednoduché kopírování 

Nevýhody CD prezentace: 
Nelze aktualizovat již vylisovaná CD, což lze vyřešit profesionálním potiskem CD-Recordable, na které lze zapsat vždy aktuální verzi prezentace

Vytvoření CD prezentace zahrnuje: 
navržení struktury 
vytvoření speciálního designu 
vložení všech potřebných dat (obrázky, video, animace, text) 
navržení obalu CD 
vylisování a potisk požadovaného počtu 

Cena je závislá především na grafické náročnosti, množství vložených dat a počtu požadovaných kusů (čím vyšší počet CD, tím nižší je cena za kus). Po předložení bližší specifikace, Vám zašleme cenovou kalkulaci.© 2004 BRED Design