Webdesign

Zajišťujeme

kompletní realizaci od grafického návrhu, až po správu a aktualizaci již existující prezentace

redesign stávajících webů

registraci ve vyhledávačích a výměných reklamních systémech

konzultace ohledně designu

webhosting - prostor pro Vaše prezentace, umístění prezentací na síťAnalýza potřeb zákazníka

Jedná se o klíčový krok. Je třeba přesně zanalyzovat cíle, kterým má prezentace sloužit a navrhnout ideální koncepci projektu. Vzhledem k rozhodujícímu významu této fáze je velmi důležitá komunikace se zákazníkem. 


Grafický návrh

Na základě předchozí analýzy je vypracováno několik grafických návrhů budoucí prezentace. 


Zkušební verze

Na základě dodaných podkladů je pak dle vybraného grafického návrhu zhotovena zkušební verze prezentace.


Finální verze

Jakmile prezentace na zkušební adrese plně odpovídá představám zákaníka, je převedena na trvalé umístění a tím zpřístupněna veřejnosti. Pak následuje její registrace do vyhledávačů a další propagace.© 2004 BRED Design